* מידע נוסף
תפריט נגישות

סמל מורדרור דוד ז"ל

שירים שכתב

שברי לוחות מונחים

יושב לו איש זקן
וקורע מספר דברי הימים של נשמתו
דף אחרי דף
בקצב מפליא
מחליא
רוצה להיכתב מחדש
הוא ששכח תלמודו לאונסו
שבורא עולמות באילמות הכפויה
עולמות של מחשבה שקדמה
סולל לו דרך אינסופית
[ברז שאפילו מלאכי השרת לא מכירים]
אל היכל הדומיה האלוקית
שם שברי לוחות מונחים.

בניית אתרים: