* מידע נוסף
תפריט נגישות

סמל מורדרור דוד ז"ל

מפרי עטו

מאמר היתולי על הלכות שבת

הקדמת המחבר
כטוב ליבי ביין (קברנה סוביניון בציר 86' מומלץ להגיש בטמפ' החיידר) ראיתי לנכון לכתוב קונטרס קצר זה מאחר וראיתי רבים הנכשלים במעשים של יום יום ואם אפשר לגרום למישהו להסקל אז למה לפספס זאת, ועוד ראיתי שמאוד פופולארי להוסיף חומרות בענייני שבת שהם כידוע סערות התלויות בחררה ומי אני הקטן (בלי עין הרע מעל 90 ק"ג כן ירבו).
וקראתי שמו "מוסך השבת" (תיקונים, פנצ'רים, וגלגלים להחלפה, א'-ה, בשעות סדר בוקר 9- 12 בשבת הנחות מיוחדות) ע"ש המוסך שבו אני מתקן את הקורולה המתוקה שלי, ואל תשאלו מה הקשר כי אין לי מושג.

בעניין ל"ט מלאכות.
ובו נכתוב חידושי דינים שעלו במוחי הקודח ביום חמישי מ-1 בלילה ואילך.
א המלעיג על חבירו בשבת יכול לבחור בין: קוצר, טוחן, מנפץ, שוחט, מפשיט, מחתך, מכה בפטיש. הגה אם בנוסף הלבין פניו יוסיף למאגר מלבן וצובע, אם בחר אף לכבות עליו סיגריות יוסיף מבעיר ומכבה ע"מ להבעיר.
ה מי שעלה להתבודד על גגו ונחשף לבריזה אמנם לא עבר על האב עצמו אבל עבר על רוח צד.
י המארס אישה בשבת עובר משום דמיחזי כבניין והזורק פגושתו עובר על סותר ע"מ לבנות ושלא ישחק אותה.
יד הליצן הציניקן והסטנדאפיסט עוברים משום קורע.
יז כל המנסה לחלוק ולפלפל על קונטרס מבריק זה עובר משום מתיר.
(רבנו) תם ולא נשלם ואני עוד שנייה נרדם.

בניית אתרים: