תפריט נגישות

סמל עודד ארוין ז"ל

שיר לזכרו


אחרי מותך...
אני הוגה בתמונות, מנסה
לשנות את הצבעים
אני רוצה לבחור מקומות
אחרים, מאוד אחרים...
לגלגל אחורנית מחוגי שעון מוכר.
הדברים לא תמיד כפי שהיינו רוצים
שיהיו, פעם זה כדור, פעם פגז,
ופעם דברים אחרים...
במרוצת הזמן נהיה ספקנים
לא נאמין לעיתונים,
לשרי חוץ,
לשגרירי הרצון הטוב
שלא קיים!
לתוכניות ארורות, לחלומות רעים
על שלום אוטופי,
לא נאמין.
סך הכל מה שיקרה הוא
שנתחיל להיות ספקניים...

בניית אתרים: