תפריט נגישות

דבר ראש המועצה

‏ניסן תשע"ו
‏ אפריל 2016

משפחות יקרות, חברים וידידים, תושבי בקעת הירדן.


השכול והכאב על אובדן הבנים והבנות שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה, הוא כאב אישי ויומיומי של בני המשפחות. אולם זיכרון הנופלים שייך לכולנו ומחייב את כולנו, ידידים, חברים ועם ישראל כולו.

לכבודם של הנופלים, אנו, במועצה אזורית בקעת הירדן, בשיתוף פעולה עם וועדת ההנצחה של המועצה, מצאנו לנכון להקים מערכת מידע ממוחשבת "גלעד לזכרם", להנצחת זכרם, לתיעוד סיפור חייהם ומורשתם של יקירינו.

המערכת מיושמת באתר אינטרנט ייחודי המקושר לאתר המועצה, אשר תאפשר לכל משפחה להנציח את יקירתה ואת יקירה ולמבקרים באתר – לצפות באלבומי הנופלים, בסיפור חייהם ובמורשתם שהותירו אחריהם.   

ברצוני לציין, כי בכוונתנו להפעיל את תלמידי בתי הספר ומערכת החינוך בפרוייקט חשוב זה, על מנת שילדינו יכירו את סיפור חייהם ומותם של כל אחד מבנינו ובנותינו  שנפלו.

במסגרת פרויקט זה, תיישם המועצה גם את הנצחת תושבי הבקעה היקרים אשר הלכו לעולמם וגם פעילות זו תאפשר למשפחות לתעד את יקיריהם בסיפור חייהם ובתמונות.  

באתר "גלעד-לזכרם", יונצחו הנופלים בבקעת הירדן לדורותיהם, המצוינים באנדרטת הבקעה, חללי פעולות האיבה, נופלי סיירת וגדוד חרוב ונפטרים מקרב תושבי הבקעה. 

משפחות שכולות יקרות,
כדי לעמוד במשימה חשובה ורבת-אחריות זו, אנו זקוקים לשיתוף-פעולה מצדכם. נבקשכם לעיין במידע, לעדכן את כל הפרטים ולהעביר אלינו תמונות נוספות, תעודות, מכתבים, סרטים, מכתבים וכל מה שתמצאו לנכון.
כל אלו ישולבו במערכת המידע הממוחשבת.


את העדכונים נא להעביר לאשרה יחיא מנהלת לשכת ראש המועצה בהתאם להנחיות המפורטות באתר.

אנו מודים לכם מראש על היענותכם ועל שיתוף-הפעולה מצידכם.

מי יתן ולא תדעו עוד צער, ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו.           


בברכה נאמנה ובהוקרה,
דויד אלחייני
ראש המועצה האזורית, בקעת הירדן


בניית אתרים: